PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UNI sp. z o.o.
ul. Łowicka 54 lok. 20
02-531 Warszawa
POLAND
kierownik pracowni:
Aneta Dudek
tel.: (+48) 22 641 03 97
pon-pt godz. 9-17
główny projektant:
arch. Mikołaj Rek
tel.: (+48) 22 641 03 97
w terminach umówionych
KRS: 0000155810 NIP: 9512236242
konto bankowe:
75 2340 0009 0020 2160 0000 0099